Test iz srpskog jezika


Kakav je po svršenosti glagol SESTI?

impublications.com

Šta su po sferi upotrebe reči "sinus, kosinus, ćelija, membrana"?

univerzitetskiodjek.com

Koje glasovne promene su izvršene u reči ''spasioci''?

alumni.cam.ac.uk

U kom je padežu naglašeni deo rečenice: Prislonio se UZA ZID.

shopmania.biz

Kog je glagolskog roda glagol ''zamisliti se''?

whytoread.com

Kako glasi genitiv broja TRI?

whytoread.com

Kako glase opšte imeničke zamenice?

ritamgrada.rs

Kako glasi komparacija prideva ''visok''?

whytoread.com

Koji brojevi su promenljivi u srpskom jeziku?

nezavisne.com

"Krenuli su put škole". Reč PUT ovde je upotrebljena kao:

telegraf.rs

log in

Become a part of our community!

reset password

Back to
log in